Varovanje osebnih podatkov

Pravilnik o varovanju in obdelavi osebnih podatkov

Splošno

Družba Pivovarna Laško Union d.o.o. s sedežem na naslovu Pivovarniška ulica 2, Ljubljana je upravljalec osebnih podatkov, pridobljenih na tem spletnem mestu, posvečenem znamkam družbe Pivovarna Laško Union d.o.o..

Pivovarna Laško Union d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in deluje v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, veljavno na področju Republike Slovenije.

Pivovarna Laško Union d.o.o. obdeluje samo osebne podatke, ki jih uporabnik spletnega mesta prostovoljno posreduje družbi Pivovarna Laško Union d.o.o:

 • za namen sklenitve oz. izvajanje pogodbe ter izpolnitev potrebnih pogodbenih obveznosti (npr. izvedbo rezervacije mize v Pivnici Union) ali
 • za namen za katerega je uporabnik spletnega mesta podal izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov, do preklica (le tisti podatki in za tisti namen, za katere je podano soglasje uporabnika; npr. pošiljanje novic, obveščanje o nagradnih igrah) ali
 • za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki jih je dolžna spoštovati družba Pivovarna Laško Union d.o.o.

Ti podatki lahko vključujejo ime in priimek, e-poštni naslov, datum rojstva, naslov in državo stalnega prebivališča uporabnika.

Uporabnik lahko svoje soglasje k obdelavi osebnih podatkov kadarkoli prekliče oz. umakne preko elektronskega sporočila o umiku soglasja na naslov: info@union.si. Umik oz. preklic soglasja se lahko nanaša le na obdelavo podatkov, ki se obdelujejo na podlagi soglasja.

Prenos, shranjevanje in obdelava podatkov

Prenos, shranjevanje in obdelava osebnih podatkov, zbranih prek tega spletnega mesta, so zaščiteni s trenutnimi in običajnimi tehničnimi ukrepi.

Družba Pivovarna Laško Union d.o.o. sicer hrani vaše zbrane osebne podatke do zaključka veljave pogodbenih razmerij oz. do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti ali zastaranja vseh terjatev, ki bi morebiti izhajale iz teh obveznosti. če se osebni podatki obdelujejo na podlagi podanega soglasja, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za zadostitev namenu, za katerega je podano soglasje. Pivovarna Laško Union d.o.o. lahko vaše osebne podatke, v skladu z ustreznimi in primernimi zaščitnimi ukrepi, posreduje povezanim družbam svoje skupine znotraj EU.

Pivovarna Laško Union d.o.o. lahko vaše osebne podatke posreduje tudi pogodbenemu obdelovalcu, ki zagotovi zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava potekla skladno z veljavno zakonodajo na področju Republike Slovenije z namenom, da uporabnikom nudi storitve na spletnem mestu. Te podatke bo pogodbeni obdelovalec obdeloval zgolj v skladu z navodili družbe Pivovarna Laško Union d.o.o. in pod odgovornostjo družbe Pivovarna Laško Union d.o.o ter v mejah sklenjene pogodbe za obdelavo osebnih podatkov med Pivovarno Laško Union d.o.o. in pogodbenim obdelovalcem

Pivovarna Laško Union d.o.o. za namen potrebe obdelave osebnih podatkov (hramba, pošiljanje novic) sodeluje s pogodbenim obdelovalcem FUTURA DDB d.o.o., s katerim ima sklenjeno Pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.

Pivovarna Laško Union d.o.o. vaših osebnih podatkov ne bo posredovala nobeni drugi tretji stranki, razen če je to njegova zakonska dolžnost.

Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, vam Pivovarna Laško Union d.o.o. zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov:

 • pravico dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov.

Pravica dostopa do podatkov

Od družbe Pivovarna Laško Union d.o.o. imate pravico dobiti potrditev, ali obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Na podlagi vaše zahteve, vam bo Pivovarna Laško Union d.o.o. zagotovila eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

Pravica do popravka

Od družbe Pivovarna Laško Union d.o.o.a imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave, imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Od družbe Pivovarna Laško Union d.o.o. imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Pivovarna Laško Union d.o.o. pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

Izbris se lahko zahteva,

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, ob pogoju, da Pivovarna Laško Union d.o.o. podatkov ni dolžna hraniti na drugi pravni podlagi,
 • kadar uporabnik prekliče soglasje za obdelavo in je to edina pravna podlaga za obdelavo,
 • kadar je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo na področju Republike Slovenije.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da Pivovarna Laško Union d.o.o. omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, če želite, da Pivovarna Laško Union d.o.o. preneha oz. omeji obdelavo vseh ali dela vaših osebnih podatkov

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedovala Pivovarna Laško Union d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Pivovarna Laško Union d.o.o., ki so ji bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na danem soglasju oz. v zvezi s pogodbo ter se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko uveljavljate na strani http://union.si/files/Union_pogoji_in_dolocila.pdf ali jih naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@union.si ali po pošti na naslov Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana.

Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste zahtevali drugače.

Upravljalec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov info@union.si ali po pošti na naslov Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Veljavnost

Ta Pravilnik o varovanju in obdelavi osebnih podatkov velja od vključno 14.02.2022 dalje.